Hodinové sazby

Níže uvedené ceny jsou pouze orientační (např. rodinný dům). Skutečná cena projektu bude stanovena vždy individuálně po vzájemné dohodě - podle typu stavby a rozsahu prací.

Odborné činnosti 

velmi vysoce kvalifikované

stanovení koncepce celkové vedení a koordinace řešení zvláště obtížných problémů

800,-/hod a výše

Odborné činnosti

vysoce kvalifikované

odpovědnost za vedení zakázky

řešení obtížných problémů

600,- až 800,-/hod

Odborné činnosti

středně kvalifikované

vedení dílčích částí zakázky

řešení dílčích problémů

450,- až 600,-/hod

Odborné činnosti

méně kvalifikované

řešení konstrukčních úkolů

250,- až 450,-/hod

Pomocné činnosti

málo kvalifikované či nekvalifikované

pomocné práce a řešení jednotlivých dílčích úkolů

150,- až 250,-/hod