Radek Krob - LKR projekt

Radek Krob se zabývá projektováním nejen rodinných domů. Úroveň práce je garantována více než desetiletou praxí v oboru, a to od výroby maket staveb, přes zednictví, přípravné, dokončovací a speciální práce, stavbyvedoucího, referenta stavebního úřadu až po projektování pozemních staveb a inženýring.


Osvědčení


Vybrané pracovní zkušenosti

2017 - současnost
Živnost - projektování pozemních staveb, inženýring, realizace staveb menšího rozsahu

2014 - 2016
Živnost - zednictví, přípravné, dokončovací a speciální stavební práce, projektování pozemních staveb, inženýring

2011 - 2014
MěÚ Vyšší Brod, stavební odbor - referent stavebního úřadu - přezkoumání a posuzování žádostí z hlediska zájmů chráněných stavebním zákonem, vydávání povolení ke stavbám, provádění státního stavebního dohledu, vedení jednání, vedení správních řízení, kontrolní činnost v oblasti samosprávy obce

2008 - 2011
Pavelec, s. r. o. - stavební technik - projektant - projektování staveb, vyřízení jejich povolení, vedení realizace staveb včetně komunikace s dodavateli a koordinace stavebních prací, vedení pracovníků na stavbě

2007 - 2008   
Empír, s. r. o. - architektonické modely - výroba maket staveb z různých materiálů podle projektové dokumentace