Orientační ceny ostatních služeb

Níže uvedené ceny jsou pouze orientační (např. rodinný dům). Skutečná cena projektu bude stanovena vždy individuálně po vzájemné dohodě - podle typu stavby a rozsahu prací.

Dokladová část - po domluvě je možné zajistit doklady potřebné k vydání povolení

- stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury, stanoviska dotčených orgánů k projektu, vyřízení povolení k umístění stavby (územní souhlas, územní rozhodnutí) a vyřízení povolení stavby (ohlášení, stavební povolení)

5 - 10.000 Kč

Vypracování VPS - veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní a stavební rozhodnutí

5 - 10.000 Kč

TDI - technický dozor investora 

500 Kč/hod.

Zajištění PENB - průkazu energetické náročnosti budovy

3 - 7.000 Kč

Zajištění pedologického průzkumu pozemku

3 - 7.000 Kč

Zajištění výkazu výměr, případně rozpočtu stavby

3 - 6.000 Kč